• 0723.746.356
 • dankara.adm@gmail.com
 • contact@administrareimobilebucuresti.com

Administrare completă ( Contabilitate + Casierie + Tehnic )

Administrare Imobile Bucuresti – Ilfov
PACHETUL CUPRINDE:

 • întocmirea listelor de plată în conformitate cu prevederile legale
 • întocmirea Registrelor Jurnal, Casă și Bancă
 • realizarea și actualizarea Registrelor de Evidență Fond Rulment și Fond Repartiții în
  conformitate cu prevederile legale
 • întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale pentru remunerați asociației la Administraţia
  Financiară de care apartine Asociația.
 • încasarea cotelor de întretinere aferente fiecarei unități locative
 • preluarea sesizărilor venite din partea proprietarilor
 • activități de verificare a stării subsolului, cailor de acces în imobil, palierelor și a ghenelor
 • întocmirea ștatelor de plată pentru remunerații Asociației
 • întocmirea foilor de vărsământ / ordine de plată
 • întocmirea referatelor de necesitate și prezentarea ofertelor, privind intervențiile la parțile
  comune solicitând acordul Comitetului și/sau Președintelui pentru intervenții
 • supunerea în atenție Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari a ofertelor pentru
  efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații în conformitate cu procedura prevazută de
  statutul Asociației
 • afișarea listelor lunare de plăți – în urma aprobării date de catre cenzorul Asociației și
  Președinte a listelor de încasare a cotelor de întreținere
 • verificarea periodică a contoarelor de apă din apartamente
 • ridicarea de la sediul Beneficiarului facturilor furnizorilor de utilități sau prestatorilor de servicii
 • plata facturilor către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii
 • efectuarea plații personalului angajat al Asociației la datele stabilite de comun acord, dacă
  situația financiară a Asociației permite aceasta
 • verificarea funcționării corespunzatoare a instalațiilor electrice de pe parțile comune
 • aprovizionarea cu materiale pentru curățeine și consumabile
 • în timpul programului, prevăzut în contract, verificarea personalului ce prestează servicii în
  folosul Asociației
 • colectarea și constatarea reclamațiilor venite din partea proprietarilor ce vizează parțile
  comune
 • executarea lucrărilor / intervențiilor numai după se ce primește acordul în scris din partea
  organelor de conducere ale Asociației, dacă nu există o alta convenție în acest sens
 • participarea la recepția lucrărilor în urma solicitării Comitetului Executiv al Asociației ce
  nominalizează comisia de recepție la terminarea lucrărilor
 • distribuirea la fiecare cutie poștală, lunar, fișa analitică a apartamentului (în funcție de situația
  financiara asociației), precum si a tipizatelor specifice activitatii administrative (fișe citiri
  indecși apometre,fișe caldură, etc.)
 • acces online pentru proprietari

Tariful perceput de către societatea noastră pentru activitatea de administrare financiara a imobilului este NEGOCIABIL, urmând ca aceasta sumă să fie repartizată fiecarui apartament pe cota parte indiviză.
Casa ta este foarte importantă pentru a o lăsa pe mâna oricui!

Ne caracterizează siguranța ta, reducerea cheltuielilor și promptitudinea noastră.

SIGURANȚĂ

Garantăm siguranța imobilului aflat în administrarea noastră.

PROFESIONALISM

Îți aducem liniștea unui cămin administrat de o echipă tânără de profesioniști.

REDUCEREA CHELTUIELILOR

Vom optimiza eficient costurile de administrare.


PUNEM LA DISPOZIȚIE

 • Administrator bloc atestat
 • Contabili specializați
 • Echipe tehnice profesioniste

Acesta va fi capabil să-ți răspundă prompt la orice întrebare legată de administrarea unității locative.
CONTACTEAZĂ-NE PENTRU AJUTOR, SUPORT SAU/ȘI CONSILIERE


Servicii profesionale de administrare imobile București, Ilfov!